Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3312/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3312/TCHQ-KTTT
v/v không phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Astro Engineering;
(Khu Công Nghiệp Đồng An, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương)
- Cục Hải Quan Bình Dương

Trả lời công văn số 5531/ASTRO XNK ngày 16/06/2005 của Công ty TNHH Astro Engineering đề nghị được miễn phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với lô hàng vỏ bình khí Argon đã tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định của Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997; Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì hàng tạm nhập tái xuất không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT; Đối với lô hàng 200 vỏ bình khí Argon nhập khẩu theo tờ khai số 610NKDĐT-ST ngày 22/05/2000 tại Hải quan Khu công nghiệp Sóng Thần (nhập khẩu bình khí) đã tái xuất theo tờ khai số 723/XKD-TX ngày 20/06/2000 (xuất trong thời hạn nộp thuế 30 ngày) thì không phải nộp thuế nhập khẩu và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty đã nộp thuế GTGT thì được kê khai khấu trừ đầu vào khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ của Công ty theo đúng quy định của Luật thuế GTGT; Cơ quan Hải quan không tính phạt chậm nộp đối với số thuế GTGT nộp chậm này.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Astro Engineering, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận: 
- Lưu VT, KTTT (4)
- Như trên

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng .Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3312/TCHQ-KTTT ngày 18/08/2005 về việc đề nghị được miễn phạt chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với lô hàng vỏ bình khí Argon đã tái xuất do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.558

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!