Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3310/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3310/TCHQ-GSQL
v/v chấp nhận thay thế C/O

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2005 

 

Kính Gửi: Trung Tâm Nghiên Cứu Sản Xuất Và Bảo Dưỡng Thiết Bị Thông Tin 2

Trả lời công văn số 114/VTC-KH ngày 28/07/2005 của Công ty đề nghị cơ quan hải quan chấp nhận việc thay thế C/O cho lô hàng nhập theo tờ khai số 2840/NK/KD/NB ngày 22/06/2005. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã ban hành quy định cụ thể đối với C/O viết tay từ năm 2004 theo các công văn số 240/TCHQ-GSQL ngày 15/01/2004, 1690/TCHQ-GSQL ngày 16/04/2004 và gần đây là số 1980/TCHQ-GSQL ngày 23/05/2005.

Qua xem xét hồ sơ chứng từ kèm theo công văn trên, Tổng cục Hải quan chấp nhận việc thay thế C/O nếu C/O cấp sau đáp ứng yêu cầu:

- Được nộp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cấp.

- Có xác nhận về việc thay thế C/O của cơ quan cấp C/O.

- Các nội dung cơ bản phù hợp với C/O cấp trước, bộ chứng từ và hàng hóa nhập khẩu.

Đối với những lần nhập khẩu tiếp theo, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan Hải quan làm thủ tục để nắm đầy đủ thông tin cần thiết và thực hiện đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết.

Nơi nhận
- Như trên
Lưu VT, GSQL (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3310/TCHQ-GSQL ngày 18/08/2005 về việc thay thế C/O cho lô hàng nhập theo tờ khai số 2840/NK/KD/NB ngày 22/06/2005 do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.757

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!