Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3306/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3306/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2005 

 

 

Kính gửi:

 

- Cục Hải Quan Thành Phố Hà Nội
- Cục Hải Quan Tỉnh Lạng Sơn
 

Để có số liệu trình Bộ trưởng, Bộ Tài chính xem xét xóa nợ thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 cho Công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ và XNK quận 1 (FIMEXCO) - là doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành Công ty cổ phần theo Quyết định số: 15/QĐ-TTg, ngày 7/1/2002 của Thủ tướng Chính phủ; Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan tỉnh           Lạng Sơn chỉ đạo các Chi cục Hải quan - nơi Công ty sản xuất kinh doanh dịch vụ và XNK quận I nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001, tính lại thuế nhập khẩu theo mức thuế suất thuế nhập khẩu: 30% (ba mươi phần trăm) đối với số lượng linh kiện xe máy do Công ty nhập khẩu theo chính sách thuế theo tỷ lệ nội địa hóa năm 2001 và tổng hợp báo cáo về Tổng cục Hải quan trước ngày 22/8/2005.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện báo cáo đúng nội dung và thời hạn yêu cầu./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3306/TCHQ-KTTT ngày 18/08/2005 về việc xem xét xóa nợ thuế truy thu linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.314

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.72.250
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!