Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3296/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3296/TCHQ-KTTT
v/v bổ sung hồ sơ giải quyết xét miễn thuế cho hàng nhập khẩu phục vụ khai thác dầu khí

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Công Ty Khoan Và Dịch Vụ Khoan Dầu Khí

Trả lời công văn số 989/PVD-TM-NT ngày 04/8/2005 của Công ty khoan và dịch vụ khoan dầu khí đề nghị được bổ sung hồ sơ giải quyết xét miễn thuế cho hàng nhập khẩu phục vụ khai thác dầu khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/8/2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3288/TCHQ-KTTT hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét và giải quyết miễn thuế cho trường hợp lô hàng Hệ thống rô bốt lặn ROV của Công ty tạm nhập - tái xuất để phục vụ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty khoan và dịch vụ khoan dầu khí biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
Như trên
Lưu: VT, KTTT(4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3296/TCHQ-KTTT ngày 17/08/2005 về việc bổ sung hồ sơ giải quyết xét miễn thuế cho hàng nhập khẩu phục vụ khai thác dầu khí do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!