Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 329/TCHQ-KTTT ngày 29/01/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhâp khẩu giấy nền giấy sáp vàng, kệ di động

Số hiệu: 329/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 29/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 329/TCHQ-KTTT
V/v thuế suất thuế nhập khẩu giấy nền giấy sáp vàng, kệ di động

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

1. Căn cứ công văn ngày 3 tháng 9 năm 2003 của Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4494/TCHQ-KTTT ngày 16 tháng 9 năm 2003; số 4756/TCHQ-KTTT ngày 29 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn phân loại mặt hàng, giấy nền giấy sáp vàng đầu lọc thuốc lá, thuộc mã số 48239090, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% đối với các lô hàng nhập khẩu trước ngày 1 tháng 9 năm 2003; mà số 4823091, thuế suất thuế nhập khẩu 20% đối với các lô hàng nhập khẩu từ 1 tháng 9 năm 2003.

Đối với các lô hàng nhập khẩu trước ngày 1 tháng 9 năm 2003, trên cơ sở báo cáo của Hải quan các địa phương. Tổng cục chỉ đạo thống nhất phân loại mặt hàng trên vào nhóm 4832, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 30% (mã số cụ thể phù hợp với biểu thuế nhập khẩu tại thời điểm nhập khẩu, do nhóm 4823 có sửa đổi một số lần).

Các trường hợp nhập khẩu tại thời điểm trên nhưng đã phân loại vào các mã số khác thì thực hiện điều chỉnh lại mã số và truy thu hoặc truy hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

2. Căn cứ công văn ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính. Ngày 15 tháng 9 năm 2003 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4475/TCHQ-KTTT hướng dẫn phân loại mặt hàng kệ di động chứa tài liệu thuộc mã số 94031000, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 40% kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2003.

Đối với các lô hàng nhập khẩu trước ngày 1 tháng 9 năm 2003, trên cơ sở báo cáo của Hải quan các địa phương. Tổng cục chỉ đạo thống nhất phân loại mặt hàng trên vào mã số 94031000, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 45%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 329/TCHQ-KTTT ngày 29/01/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thuế suất thuế nhâp khẩu giấy nền giấy sáp vàng, kệ di động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.111
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45