Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3284/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam nêu tại Hội nghị toàn thể Hiệp hội năm 2006

Số hiệu: 3284/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 21/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 3284/TCHQ-GSQL
V/v: giải đáp vướng mắc
tại Hội nghị của VASEP

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi:
 

- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh
- Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam

Trả lời công văn số 1930/HQTP-NV ngày 15.6.2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướng mắc của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam nêu tại Hội nghị toàn thể Hiệp hội năm 2006, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chứng nhận hàng thực nhập trong trường hợp thực tế hàng hóa nhập khẩu có số lượng khác với khai báo ban đầu trên Tờ khai hải quan (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) do người nhập khẩu là người cuối cùng nhận hàng.

Vấn đề này đã được quy định tại Điều 22 Luật Hải quan, Khoản 3, Điều 9 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ. Theo đó, trường hợp có sai lệch giữa số lượng thực tế nhập khẩu và số lượng khai báo ban đầu trên Tờ khai hải quan thì doanh nghiệp nhập khẩu có văn bản giải trình với Chi cục Hải quan nơi đăng ký Tờ khai hải quan để được xem xét giải quyết.

2. Về đề nghị được sử dụng bản sao vận tải B/L để chứng nhận thực xuất đối với hàng xuất khẩu:

Vướng mắc này đã được tháo gỡ tại công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 14.4.2006 của Tổng cục Hải quan. Hơn nữa, hiện nay thủ tục xin cấp visa hàng xuất khẩu vào thị trường phải có hạn ngạch và việc cấp C/O đều không cần phải có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan.

3. Về việc thanh toán Tờ khai hàng hóa SXXK:

Nguyên tắc thanh Khoản Tờ khai hàng hóa SXXK được quy định cụ thể tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính. Theo đó, tờ khai nhập trước, tờ khai xuất trước phải được thanh Khoản trước và tờ khai nhập khẩu nguyên liệu phải có trước tờ khai xuất sản phẩm. Tuy nhiên, để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, trong quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 929/2006/QĐ-TCHQ ngày 25.5.2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp đặc biệt khi thanh Khoản không theo trình tự thời gian là doanh nghiệp phải có văn bản giải trình lý do với cơ quan Hải quan nơi thanh Khoản để được xem xét cụ thể. Nay Hiệp hội lại đề nghị không phải giải trình lý do khi doanh nghiệp không thực hiện theo đúng nguyên tắc đã được pháp luật quy định là một đề nghị bất hợp lý, vượt thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GQ

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3284/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam nêu tại Hội nghị toàn thể Hiệp hội năm 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.114
DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122