Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 327/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hiệu lực thi hành Quyết định 78/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 của Bộ Tài chính.

Số hiệu: 327/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 12/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 327/TCHQ-KTTT
V/v: Hiệu lực thi hành QĐ 78/2006/QĐ-BTC.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 29/12/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi một số nhóm mặt hàng để thực hiện Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của Việt Nam. Tại điều 1 của quyết định này có ghi: “Sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số nhóm mặt hàng quy định tại Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính … áp dụng cho các tờ khai hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 11/01/2007”, và tại Điều 2 Quyết định ghi “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.”

Trên thực tế, Văn phòng Chính phủ chưa đăng công báo Quyết định trên. Để giải quyết vấn đề này, trong điều kiện Quyết định ghi như trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố áp dụng hiệu lực thi hành của Quyết định này theo thời gian đã ghi rõ trong Điều 1 của Quyết định, tức là thực hiện áp dụng Quyết định này cho các tờ khai hải quan hàng hoá nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 11/01/2007 trở đi.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện thống nhất.

 


Nơi nhận:

- Như trên.
- LĐạo Bộ (Để b/c)
- Vụ CST (BTC)
- Vụ PC (BTC)
- Các Đvị thuộc,trực thuộc TCHQ
- Lưu VT;KTTT (20)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 
 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 327/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hiệu lực thi hành Quyết định 78/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 của Bộ Tài chính.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.619

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139