Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3266/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc mở tờ khai đối với phụ tùng tàu biển nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để sửa chữa tàu biển tại cảng PV Gas Vũng tàu và xuất cảnh luôn

Số hiệu: 3266/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 19/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3266/TCHQ-GSQL
V/v: TNTX đối với linh kiện, phụ
tùng để phục vụ sửa chữa tàu biển

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Đại lý hàng hải Vũng Tàu
(Địa chỉ: số 4, Quang Trung, TP Vũng Tàu)

Trả lời Công văn số 247/ĐLHH ngày 18/7/2006 (bản fax) của Đại lý Hàng hải Vũng Tàu về việc mở tờ khai đối với phụ tùng tàu biển nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để sửa chữa tàu biển tại cảng PV Gas Vũng tàu và xuất cảnh luôn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Điều 32, Mục 4, Chương II Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì lô hàng phụ tùng tàu biển phục vụ cho việc sửa chữa tàu biển nước ngoài thuộc loại hình tạm nhập tái xuất. Về thủ tục hải quan: Hàng tạm nhập làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, khi tái xuất làm thủ tục tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ.

Yêu cầu Đại lý Hàng hải Vũng Tàu liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nói trên để làm thủ tục tạm nhập, tái xuất.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bà Rịa – Vũng Tàu
(để thực hiện);
- Cục HQ TP HCM
(để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3266/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc mở tờ khai đối với phụ tùng tàu biển nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để sửa chữa tàu biển tại cảng PV Gas Vũng tàu và xuất cảnh luôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.119.29