Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3261/BXD-VLXD năm 2014 về xuất khẩu sản phẩm đá đã gia công, chế biến của Công ty cổ phần Phước Hòa Fico do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 3261/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 15/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 3261/BXD-VLXD
V/v: xuất khẩu các sản phẩm đá đã gia công, chế biến của Công ty cổ phần Phước Hòa Fico

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty cổ phn Phước a Fico

Bộ Xây dng nhn được công văn s 1963/TCT-VP ngày 02/12/2014 ca Tng công ty vật liu xây dng s 1 - TNHH mt thành viên (FICO) v việc đngh hưng dẫn Công ty cổ phn Phước Hòa Fico được xut khẩu các sản phẩm đá đã gia công, chế biến. Sau khi xem t, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần Phước Hòa Fico đã được U ban nhân dân tnh Ra- Vũng Tàu cp phép khai thác tại mđá núi Ông Trnh thuc xã Tân Phước, huyện Tân Thành theo giấy phép khai thác số 13/GP-UBND ngày 30/7/2009.

Theo quy đnh tại khoản 5, Điều 2 và mc 2, mc 3, mc 5 Ph lc 2 Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 ca Bộ Xây dựng vng dn xuất khu khoáng sn làm vật liu xây dựng, thì các sn phm xut khu đưc gia công, chế biến t đá gm: (bột đá 0-5mm, đá granit, đá ch các loi làm đá p t, đá khi đã qua chế biến thành sn phẩm cuối cùng, cát nghin, đá mnghệ) không thuc danh mc khoáng sản làm vật liệu xây dng không được phép xuất khu.

Vì vy, Công ty Cổ phần Phưc Hoà Fico được phép xuất khẩu các sn phẩm làm tđá núi Ông Trnh theo đúng Danh mc sn phẩm dkiến xut khu năm 2015 kèm theo công văn s 1963/TCT-VP ngày 02/12/2014 ca Tng công ty Vật liệu xây dng s 1-TNHH Mt thành viên (FICO), gm: (bt đá 0-5mm, đá granit, đá chcác loi làm đá p t, đá khối đã qua chế biến thành sản phm cui cùng, cát nghin, đá m ngh).

Trên đây là ý kiến ca Bộ Xây dng v xuất khu các sn phẩm đá đã gia công, chế biến ca Công ty cổ phần Phước Hòa Fico thuc Tổng công ty vật liu xây dng s 1-TNHH Mt thành viên (FICO). Đ ngh Công ty cổ phn Phước Hòa Fico thc hiện khai thác, chế biến và xuất khu đá xây dng theo đúng quy định./.

 

 

i nhận:
- Ntrên;
- Tổng cục Hải quan:
- Cục Hải quan Bà Ra-Vũng Tàu;
- Tổng công ty vật liệu xây dựng số 1- FiCo;
- u: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3261/BXD-VLXD năm 2014 về xuất khẩu sản phẩm đá đã gia công, chế biến của Công ty cổ phần Phước Hòa Fico do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.961

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124