Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3257/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3257/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đào Thu Hương
Ngày ban hành: 16/05/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3257/TCHQ-TXNK
V/v Phân loại hàng hóa

Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

 

Kính gửi: Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP.
(Đ/c: Tầng 6-7 Tòa nhà Viện Dầu khí VN, Số 167 phố Trung kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 765/DMC-KD ngày 27/04/2017 của Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP đề nghị xem xét lại việc phân loại mặt hàng “Sulfolane” nhập khẩu thuộc mục 1 PLTK của tờ khai hải quan 10124811046/A11 ngày 08/02/2017 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Hải Phòng KV III (Cục Hải quan TP. Hải Phòng), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì:

Mặt hàng có tên thương mại “Sulfolane” có kết quả phân tích là “Sulfolane (hay Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide)” (Thông báo kết quả phân tích số 775/TB-KĐ2 ngày 02/03/2017 của Chi cục Kiểm định Hải quan 2).

Sulfolane (hay Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide) là hợp chất lưu huỳnh hữu cơ và cũng là hợp chất dị vòng chứa vòng Thiophen nên có thể xem xét phân loại vào 02 nhóm:

Nhóm 29.30 “Hợp chất lưu huỳnh-hữu cơ” hoặc

Nhóm 29.34 “Các axit nucleic và muối của chúng; đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; hợp chất dị vòng khác.”

Căn cứ Chú giải pháp lý 3 Chương 29: “Các mặt hàng có thể xếp vào hai hay nhiều nhóm thuộc Chương này phải xếp vào nhóm có số thứ tự sau cùng.”, mặt hàng “Sulfolane (hay Tetrahydrothiophene 1,1-dioxide)” được phân loại vào nhóm 29.34, mã số 2934.99.90 như hướng dẫn tại Thông báo kết quả phân loại số 2366/TB-TCHQ ngày 10/04/2017 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Cục Kiểm định HQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK - Hường (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3257/TCHQ-TXNK năm 2017 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


317

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242