Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 324/GSQL-GQ3 năm 2015 về ủy thác nhập khẩu xăng E5 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 324/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 15/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 324/GSQL-GQ3
V/v ủy thác nhập khẩu xăng E5

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 0260/CV-PLC-ĐB DMN ngày 13/4/2015 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP vướng mắc về việc nhập khẩu 04 phuy (800 lít) xăng E5 (Gasoline E5) theo Hợp đồng ủy thác mua bán ký với Công ty Honda Việt Nam để phục vụ việc kiểm tra chất lượng xe xuất khẩu theo tiêu chuẩn Châu Âu tại Nhà máy của Công ty Honda. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 235/XNK-TH ngày 09/4/2015 về việc ủy thác nhập khẩu xăng dầu thì việc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex nhập khẩu 04 phuy (800 lít) xăng E5 nêu trên không phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hải Phòng được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, tầng 18, 19 số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (thay trả lời CV số 0260/CV-PLC-ĐB DMN);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 324/GSQL-GQ3 năm 2015 về ủy thác nhập khẩu xăng E5 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.889

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241