Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3239/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc khiếu nại về thủ tục hải quan, phân loại xe ôtô tải VAN sử dụng nhập khẩu

Số hiệu: 3239/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3239/TCHQ-GSQL
V/v: đưa xe ôtô tải VAN đã qua  sử dụng nhập khẩu về bảo quản  

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Công  ty TNHH Vĩnh Tâm
(Số 10, đường 24, khu Biên Hòa 2, Đồng Nai)

Tiếp theo công văn số 2860/TCHQ-GSQL ngày 28.6.2006 về khiếu nại về thủ tục hải quan, phân loại xe ôtô tải VAN đã qua sử dụng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ để cơ quan Hải quan phân loại xe ôtô VAN vào nhóm 8703.

- Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì nhóm 8703 bao gồm cả "xe ôtô kể cả xe chở người có khoang chở hành lý riêng, loại chở không quá 8 người".

- Theo chú giải HS phiên bản tiếng Anh 2002 thì xe ôtô đa dụng như xe ôtô tải VAN (van-type vehicles) được phân loại vào nhóm 8703 hoặc 8704 tùy vào kiểu dáng xe.

- Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các công văn số 2752/VPCP-KTTH ngày 23.5.2002; số 5372/VPCP-KTTH ngày 27.9.2002; số 1169/VPCP-KTTH ngày 17.3.2003 và công văn số 183/VPCP-KTTH ngày 12.01.2003 của Văn phòng Chính phủ và ý kiến của các Bộ Công an; Bộ Thương mại; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính đã có Thông tư số 34/2004/TT-BTC ngày 19.4.2004 hướng dẫn truy thu thuế, xử phạt và thu phụ thu đối với xe ôtô nhập khẩu trái quy định. Theo đó, các loại xe ôtô như xe ôtô Huyndai Starex 3 van, Huyndai Starex 6 van đều được xác định là xe ôtô chở người và được áp dụng chính sách thuế như đối với xe ôtô chở người.

- Về chính sách mặt hàng, từ 01.5.2006 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23.01.2006 của Chính phủ. Theo đó, các loại xe nêu trên (Huyndai Starex 3 van, Huyndai Starex 6 van - nếu đã qua sử dụng không quá 5 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu) không phải là mặt hàng cấm nhập khẩu. Về chính sách thuế và thủ tục hải quan, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và các Bộ ngành có liên quan. Theo đó, các loại xe này vẫn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 34/2004/TT-BTC ngày 19.4.2004 của Bộ Tài chính.

2. Trường hợp Công ty không đồng ý với cách tính thuế của cơ quan Hải quan mà chờ kết quả giải quyết khiếu nại của Bộ Tài chính thì có thể làm đơn đề nghị và cơ quan Hải quan chấp nhận cho Công ty được mang hàng (01 xe ôtô tải VAN) về bảo quản tại kho, bãi của Công ty với điều kiện:

- Công ty có văn bản cam kết không đưa xe vào sử dụng cho đến khi hoàn thành thủ tục hải quan.

- Cơ quan Hải quan chưa hoàn thành thủ tục trên Tờ khai hải quan và chưa xác nhận Tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu cho đến khi Công ty nộp đủ thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vĩnh Tâm biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC (để báo cáo);
- Cục HQ Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 

Đặng Thị Bình An

 
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3239/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc khiếu nại về thủ tục hải quan, phân loại xe ôtô tải VAN sử dụng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.203

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182