Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3227TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 15/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3227TCHQ/GSQL
V/v: khiếu nại về phân loại thép
 

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Kim Tín

Trả lời công văn số 10/KT ngày 29.6.2005 và số 11/KT ngày 10.7.2005 của Công ty khiếu nại về mã số đối với mặt hàng thép công ty nhập khẩu theo Tờ khai số 2167/NKD/KV1 ngày 14.01.2004 của Chi cục Hải quan khu vực 1, Cục Hải quan Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.6.2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.7.2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29.08.2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàng: Thép silic kỹ thuật điện thuộc nhóm 7226, mã số 7226.19.00; và thép lá kỹ thuật điện không hợp kim được cán thẳng bằng phương pháp cán nguội, trên mặt có phủ màng cách điện là vecni thuộc nhóm 7210, mã số 7210.70.12.

Việc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ và kết quả thẩm định kỹ thuật số 0055/TDD-N1-04 của Trung tâm kỹ thuật 3 phân loại mặt hàng nhập khẩu của Công ty vào mã số 7210.70.12 là đúng quy định.

2. Trường hợp khiếu nại của Công ty về thực chất liên quan đến kết quả giám định của Cơ quan giám định chuyên ngành, không thuộc thẩm quyền của Cơ quan Hải quan. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc xác định chính xác mặt hàng nhập khẩu, Công ty có thể đề nghị Chi cục Hải quan khu vực 1 và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được tái giám định mặt hàng này. Kết quả giám định lại được xem xét làm cơ sở để phân loại và tính thuế cho lô hàng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP.HCM (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL (2b).

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3227TCHQ/GSQL ngày 15/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại thép

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.481

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.82.142