Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3214/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3214/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3214/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 2042/CT-TTHT ngày 17/06/2008 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, điểm 2 Mục II, Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam hướng dẫn: "Doanh thu chịu thuế GTGT là toàn bộ doanh thu do cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, chưa trừ các khoản thuế phải nộp mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được, bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có)"; và "Doanh thu chịu thuế TNDN là toàn bộ doanh thu, chưa trừ các khoản thuế phải nộp (nếu có), không bao gồm thuế GTGT, mà Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài nhận được. Doanh thu chịu thuế TNDN được tính bao gồm cả các khoản chi phí do Bên Việt Nam trả thay Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài (nếu có)".

Trường hơp, Công ty tuyển Than Cửa ông - TKV ký Hợp đồng số 567/HĐ- KH (Hợp đồng EPC) ngày 30/07/2005 với Liên danh nhà thầu gồm FLSmidth A/S (FLS), MVT Materials Handling GmbH (MVT) và Công ty Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling). Mối quan hệ giữa các thành viên trong liên danh được thực hiện theo thỏa thuận Liên danh lập ngày 29/11/2004, theo đó liên danh không thành lập pháp nhân, các bên trong Liên danh sẽ thực hiện các phần công việc của Dự án tại Hơp đồng số 567/HĐ-KH nêu trên. Tuy nhiên các thành viên của liên danh không thực hiện quyết toán riêng giá trị phần công việc của mình, không phát hành hoá đơn riêng đối với phần doanh thu thu được của mình cho Công ty tuyển than Cửa ông - TKV. Công ty FLS được chỉ định là người đứng đầu liên danh và đã ủy quyền cho MVT ký Hơp đồng với Công ty tuyển than Cửa ông - TKV và thực hiện quyết toán tổng thể giá trị Hơp đồng, xuất hóa đơn và nhận thanh toán từ Công ty tuyển than Cửa ông - TKV (kể cả phần giá trị công việc PV Drilling thực hiện). PV Drilling là doanh nghiệp có pháp nhân Việt Nam thực hiện quyết toán phần việc của mình và phát hành hóa đơn cho MVT đê nhận thanh toán tương ứng với phần doanh thu thu được.

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên và trường hợp của liên danh nêu trên thì Công ty PV Drilling thực hiện quyết toán phần công việc của mình và phát hành hóa đơn cho Công ty MVT thì doanh thu chịu thuế GTGT, thuế TNDN của nhà thầu.nước ngoài FLS và MVT đối với Hơp đồng số 567/HĐ- KH nêu trên không bao gồm phần giá trị công việc của Công ty PV Drilling.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Quảng Ninh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ, HTQT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3214/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.153
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202