Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 321/TCHQ-KTTT về miễn thuế nhập khẩu tài liệu khoa học kỹ thuật dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 321/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/TCHQ-KTTT
V/v: Xin miễn thuế nhập khẩu tài liệu khoa học kỹ thuật dầu khí

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
(Số 18, Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 178/DKVN-TKTD ngày 08/1/2008 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc xin miễn thuế nhập khẩu tài liệu khoa học kỹ thuật dầu khí phục vụ nghiên cứu khoa học; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; thì hàng hoá nhập khẩu phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học thuộc đối tượng miễn thuế hoặc xét miễn thuế nhập khẩu, cụ thể:

- Nếu hàng hoá là "tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ" nhập khẩu để "sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ" theo điểm 1.14, khoản 1, mục I, phần D, Thông tư 59/2007/TT-BTC thì thuộc đối tượng miễn thuế. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết miễn thuế là Cục Hải quan địa phương nơi Trung tâm lưu trữ làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá.

- Nếu hàng hoá là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại điểm 1.14, khoản 1, mục I, phần D Thông tư 59 theo danh mục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành duyệt theo điểm 1.2, khoản 1, mục II, Thông tư 59/2007/TT-BTC thì thuộc đối tượng xét miễn thuế. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết xét miễn thuế là Tổng cục Hải quan.

Ngoài ra, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có thể tìm hiểu các quy định về miễn thuế và xét miễn thuế tại địa chỉ trang Web của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn.

Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi Trung tâm lưu trữ làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 321/TCHQ-KTTT ngày 21/01/2008 về miễn thuế nhập khẩu tài liệu khoa học kỹ thuật dầu khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217