Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3203/TCHQ-KTTT về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3203/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 09/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 3203/TCHQ-KTTT
V/v đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 7301/HQHP-PNV ngày 24/6/2008 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, thì trường hợp của Tập Đoàn tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) ký hợp đồng số 269/-2006/PTSC-FSO5/MHH ngày 18/12/2006 với Công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) thực hiện Dự án đóng mới kho nổi chứa xuất dầu FSO-5 đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại công văn số 1649/TTG-DK ngày 13/10/2006 và Tập Đoàn tàu thuỷ Việt Nam đã ký hợp đồng số 05/VNS-GO5 ngày 02/02/2007 nhập khẩu nguyên liệu vật tư bán thành phẩm phục vụ đóng kho nổi. Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, thì Tập Đoàn tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin) phải đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu với Cục Hải quan nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc gần trụ sở chính của doanh nghiệp (trường hợp nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính không có Cục Hải quan).

Trường hợp Tập Đoàn tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin), uỷ quyền cho Tổng Công ty công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu (Công ty mẹ, Công ty con), triển khai và ký các văn bản để triển khai Hợp đồng 05/VNS-GO5 ngày 02/02/2007, thì Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện theo nội dung công văn số 7527/TCHQ-GSQL ngày 29/12/2006 của Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3203/TCHQ-KTTT về việc đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.955
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180