Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 32/BXD-VLXD về việc trả lời công văn của Ban quản lý dự án mở rộng – Công ty xi măng Nghi Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 32/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Quang Cung
Ngày ban hành: 08/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 32/BXD-VLXD
V/v trả lời công văn của Ban quản lý dự án mở rộng – Công ty xi măng Nghi Sơn.

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty xi măng Nghi Sơn

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 109/XMNS-2L ngày 16/4/2009 của Ban quản lý dự án mở rộng – Công ty xi măng Nghi Sơn về việc hướng dẫn thực hiện miễn thuế nhập khẩu cho hàng hoá tạo tài sản cố định cho dự án dây chuyền 2. Sau khi nghiên cứu xem xét Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công ty xi măng Nghi Sơn nhập khẩu máy móc thiết bị vật tư phục vụ xây dựng dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Nghi Sơn là thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ được tính thuế nhập khẩu theo máy chính. Theo điểm 2.1.2 mục B Thông tư số 85/2003/TT – BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hoá theo Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu thì “Hàng hoá nhập khẩu là thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ được tính thuế nhập khẩu theo máy chính phải có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý chuyên ngành về máy chính của lô hàng thiết bị toàn bộ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu”. Bộ Xây dựng chỉ xác nhận máy chính, thiết bị đồng bộ của dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Nghi Sơn (trong đó có các vật tư gạch chịu lửa và vật liệu cách nhiệt đặc biệt kèm theo danh mục phụ tùng) khi Công ty xi măng Nghi Sơn có yêu cầu.

Việc áp thuế nhập khẩu đối với hàng hoá thiết bị Công ty xi măng Nghi Sơn nhập khẩu là do cơ quan Hải quan áp dụng theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm hiện hành.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện miễn thuế nhập khẩu cho hàng hoá tạo tài sản cố định cho dự án dây chuyền 2.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VLXD.

TL BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 32/BXD-VLXD về việc trả lời công văn của Ban quản lý dự án mở rộng – Công ty xi măng Nghi Sơn do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.053
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168