Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3198/TCHQ-KTTT về làm thủ tục nhập khẩu hàng ngoài định lượng do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 3198/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 13/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3198/TCHQ-KTTT
V/v: làm thủ tục nhập khẩu hàng ngoài định lượng

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan Tp Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1405/HQTP-NV ngày 29/05/2007 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc làm thủ tục nhập khẩu hàng ngoài định lượng của các cơ quan Đại diện ngoại giao và Tổ chức quốc tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan Đại diện ngoại giao và Tổ chức quốc tế có trụ sở đóng tại thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc cho phép các cơ quan trên khi làm thủ nhập khẩu các vật dụng ngoài định lượng thì được nộp Đơn đề nghị nhận hàng đã được Vụ Lễ tân duyệt (bản sao có đóng dấu xác nhận sao y của cơ quan Đại diện ngoại giao và Tổ chức quốc tế) và cơ quan Đại diện ngoại giao và Tổ chức quốc tế có công hàm cam kết trong thời hạn nhất định phải nộp bản chính để cơ quan Hải quan lưu hồ sơ theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 


 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3198/TCHQ-KTTT về làm thủ tục nhập khẩu hàng ngoài định lượng do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.961
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40