Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3175/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định 06/2003/BKHCN

Số hiệu: 3175/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 04/07/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3175/TCHQ-GSQL
V/v  thực hiện quyết định 06/2003/bkhcn

Hà Nội , ngày 04 tháng 7 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3175/TCHQ-GSQL NGÀY 4 THÁNG 7 NĂM 2003 VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 06/2003/BKHCN

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Trả lời một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc thực hiện Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN ngày 03/4/2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Kể từ thời điểm Quyết định 06/2003/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực, việc nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng không chịu sự điều chỉnh bởi các Quyết định số 2019/1997/QĐ-BKHCNMT ngày 01/12/1997; số 491/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 29/4/1998 và quy định tại Chương IV, Thông tư số 02/2001/TT-BKHCNMT ngày 15/02/2001 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ).

Thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu là những mặt hàng thuộc loại phải kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định hiện hành thì những mặt hàng đó yêu cầu phải được kiểm tra Nhà nước về chất lượng theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQ ngày 28/6/2001 của liên Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường và Tổng cục Hải quan;

Thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu là những mặt hàng thuộc loại phải quản lý chuyên ngành quy định tại Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ thì thực hiện theo quy định về quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành có liên quan;

Đối với các thiết bị đã qua sử dụng khác người nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

 

Đặng Văn Tạo

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3175/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định 06/2003/BKHCN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.126
DMCA.com Protection Status