Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3162/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 17/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3162/TM-XNK
V/v nhập khẩu xe môtô phân khối lớn

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ
- Công An thành phố Cần Thơ

Căn cứ ý kiến Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 469/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 1 năm 2003 và đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ tại công văn số 1538/UB ngày 11 tháng 5 năm 2004;

Căn cứ ý kiến của Bộ Công an tại công văn số 916/BCA (V22) ngày 3 tháng 6 năm 2004 về việc nhập xe mô tô phân khối lớn cho Công an thành phố, Bộ Thương mại thông báo Công an thành phố Cần Thơ được uỷ thác doanh nghiệp có chức năng kinh doanh xuất nhập khẩu phù hợp nhập khẩu:

- 12 chiếc xe mô tô loại 175 phân khối trở lên.

Việc nhập khẩu và sử dụng hàng nhập khẩu thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công an nêu tại các công văn dẫn trên và phù hợp với các quy định hiện hành khác của nhà nước.

Việc miễn thuế nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

Văn bản có hiệu lực đến ngày 31/12/2004

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
 THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3162/TM-XNK ngày 17/06/2004 ngày 17/06/2004 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu xe mô tô phân khối lớn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.070

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!