Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3161/TCHQ-KTTT về xử lý nợ đọng do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Số hiệu: 3161/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3161/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ đọng

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan Lào Cai

 

Trả lời công văn số 83/HQLC (điểm 1.4 phần I) ngày 20/04/2007 của Cục Hải quan Lào Cai về việc hướng dẫn xử lý nợ đọng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại chưa có cơ chế xử lý cụ thể đối với các doanh nghiệp đã giải thể, phá sản. Bộ Tài chính đang chỉ đạo Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế trình Chính phủ cơ chế xử lý chung. Trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 268/TCHQ-KTTT ngày 11/01/2007 và công văn số 2405TCHQ-KTTT ngày 04/05/2007 hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan để thu hồi nợ theo quy định và thủ tục lập hồ sơ báo cáo Tổng cục để xem xét, giải quyết khi có cơ chế xử lý chung.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Lào Cai biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3161/TCHQ-KTTT về xử lý nợ đọng do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.063
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192