Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 316/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại xe ôtô cứu thương nhập khẩu

Số hiệu: 316/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 24/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 316/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại xe ôtô cứu thương

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan Tp. Hải Phòng 

 

Trả lời công văn số 90/HQHP/PNV (T1) ngày 05.01.2006 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc phân loại xe ôtô cứu thương nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 3267/QĐ-BYT ngày 20.9.2004 và công văn số 991/BYT-KH-TC ngày 07.12.2005 của Bộ Y tế, căn cứ Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp cho từng xe thì lô xe ôtô cứu thương nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 8813/NKD/KVII ngày 09.11.2005 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 2 của Ban quản lý dự án y tế nông thôn được xác định là xe ôtô cứu thương nguyên thuỷ, không phải là xe hoán cải từ xe ôtô chở người thành xe ôtô cứu thương. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ khoản b, khoản c, Điều 9 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31.12.2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan (có hiệu lực tại thời điểm nhập khẩu) và Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam để phân loại số xe ôtô cứu thương nói trên vào mã số xe ôtô cứu thương theo đúng quy định.

Trường hợp Cục Hải quan TP. Hải Phòng có căn cứ chứng minh, xác định xe ôtô nhập khẩu của Ban quản lý dự án y tế nông thôn là xe ôtô hoán cải từ xe ôtô chở người thành xe ôtô cứu thương nhằm mục đích trốn thuế thì thực hiện theo quy định tại công văn số 3636/TCHQ-GSQL ngày 06.8.2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Ngọc Túc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 316/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại xe ôtô cứu thương nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.237
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25