Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 315/TCHQ-GSQL năm 2015 về hủy tờ khai chưa thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 315/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 315/TCHQ-GSQL
V/v hủy tờ khai chưa thông quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4438/HQHCM-GSQL ngày 09/12/2014 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh về việc hủy tờ khai chưa thông quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại, để giải quyết vướng mắc hủy tờ khai hải quan chưa thông quan theo nội dung báo cáo, đ xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn s 4438/HQHCM-GSQL dẫn trên, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 4438/HQHCM-GSQL dẫn trên, trên cơ sở kết quả xử lý đề nghị từ chối nhận hàng của doanh nghiệp, chấp thuận cho Công ty TNHH Cao Su - Nhựa Thanh Bình được hủy tờ khai hải quan số 71128/NKD01 ngày 12/5/2014 và xử lý hàng hóa (tái xuất trả lại cho người bán hoặc xử lý như hàng hóa tồn đọng) theo đúng quy định hiện hành để tránh tranh chấp quyền sở hữu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b)

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ T
NG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 315/TCHQ-GSQL năm 2015 về hủy tờ khai chưa thông quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.478

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98