Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3138/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng uỷ thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3138/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 20/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 3138/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT hàng uỷ thác xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Thuận.

Trả lời công văn số 1274/CT-KTra ngày 26/6/2008 của Cục thuế tỉnh Bình Thuận về hoàn thuế GTGT đối với hàng uỷ thác xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản d, điểm 1, mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định điều kiện, thủ tục cần thiết đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT: "Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu và "Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu trong trường hợp xuất khẩu uỷ thác"...

Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và tại Bảng hướng dẫn sử dụng tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1257/2001/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định đối với hàng hoá uỷ thác xuất khẩu thì trên ô số 3 của Tờ khai hải quan phải ghi tên đơn vị uỷ thác xuất khẩu.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sơn Tuyền uỷ thác xuất khẩu qua công ty khác, nhưng tại ô số 3 trên tờ khai hải quan hàng xuất khẩu không ghi tên đơn vị uỷ thác. Vì thế tờ khai không được coi là hợp lệ đối với hoạt động uỷ thác xuất khẩu và không đủ căn cứ để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá uỷ thác xuất khẩu của Công ty TNHH Sơn Tuyền. Đối với các lô hàng này, công ty không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, số thuế GTGT đầu vào được tính vào chi phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3138/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng uỷ thác xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.156

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.202.44