Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3137/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 11/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3137/TCHQ-GSQL
V/v: XK thủy sản vào Hàn Quốc, Nga và thực hiện Quyết định 818/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan Lào Cai.

 

Trả lời Công văn số 1401/HQTP-NV ngày 29/05/2007, số 1402/HQTP-NV ngày 29/05/2007 và số 1452/HQTP-NV ngày 31/05/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công văn số 109/HQLC-NV ngày 29/05/2007 của Cục Hải quan Lào Cai về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xuất khẩu thủy sản vào Hàn Quốc và Liên bang Nga: căn cứ vào Công văn số 114/CLTY-CL ngày 11/01/2007 và số 148/CLTY-CL ngày 12/01/2007 của Cục quản lý CL, ATVS&TYTS thì các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào hai thị trường này phải đáp ứng 2 điều kiện: (1) được sản xuất tại cơ sở chế biến được công nhận đạt điều kiện sản xuất an toàn vệ sinh và (2) lô hàng được cấp chứng thư vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi doanh nghiệp nộp chứng thư vệ sinh an toàn thực phẩm thì cơ quan Hải quan mới thông quan hàng hóa để xuất khẩu.

2. Về một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ Y tế nhưng có nhiều công dụng khác nhau, doanh nghiệp nhập khẩu khai báo không sử dụng vào mục đích liên quan đến chế biến, bảo quản thực phẩm và đề nghị không phải kiểm tra VSATTP.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với Bộ Y tế để hướng dẫn thống nhất các đơn vị thực hiện sau.

Trước mắt, các đơn vị chỉ đạo vẫn yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra các mặt hàng này theo đúng quy định và đề nghị cơ quan kiểm tra xác nhận vào giấy đăng ký kiểm tra là mặt hàng nhập khẩu không thuộc đối tượng kiểm tra VSATTP để cơ quan Hải quan có căn cứ thông quan hàng hóa và lưu hồ sơ Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Website HQ;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 


 
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3137/TCHQ-GSQL ngày 11/06/2007 về việc nhập khẩu thủy sản vào Hàn Quốc, Nga do Tổng Cục Hải Quan ban hành, và để thực hiện Quyết định 818/QĐ-BYT.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.704

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!