Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3135/TCT-CS về mẫu hóa đơn xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3135/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Tân
Ngày ban hành: 01/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3135/TCT-CS
V/v: mẫu hóa đơn xuất khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hoa Phong.
(Số 121- Nguyễn Huệ- Phố Mới- TP Lào Cai- tỉnh Lào Cai)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 30/CV-TCKT ngày 13/7/2011 và công văn số 33/CV-TCKT ngày 9/8/2011 của Công ty TNHH Hoa Phong hỏi về một số nội dung trên hoá đơn xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010. Về vấn đề Công ty hỏi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 9/11/2010 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"1. Về hoá đơn xuất khẩu, tại khoản 1 điều 4 đã in là:

"Đối với hoá đơn xuất khẩu, nội dung đã lập trên hoá đơn xuất khẩu phải bao gồm: số thứ tự hoá đơn; tên, địa chỉ đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu; tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng đơn giá, thành tiền, chữ ký của đơn vị xuất khẩu (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)".

Nay sửa thành:

"Đối với hoá đơn xuất khẩu, nội dung đã lập trên hoá đơn xuất khẩu phải bao gồm: số thứ tự hoá đơn; ký hiệu mẫu số hoá đơn; ký hiệu hoá đơn; tên, địa chỉ đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu; tên hàng hoá, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, chữ ký của đơn vị xuất khẩu (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)"."

Căn cứ hướng dẫn trên, về nội dung vướng mắc của Công ty TNHH Hoa Phong, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2905/QĐ-BTC ngày 09/11/2010 hướng dẫn cụ thể. Hoá đơn xuất khẩu chỉ cần đáp ứng các tiêu thức bắt buộc nêu tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2905/QĐ-BTC nêu trên. Mẫu hoá đơn xuất khẩu (mẫu số 5.4) ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC và Quyết định số 2905/QĐ-BTC là mẫu tham khảo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Hoa Phong biết và đề nghị liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn cụ thể. /.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Lào Cai;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3135/TCT-CS về mẫu hóa đơn xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.919

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.195.49