Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3125/TCHQ-GSQL về thủ tục giám sát hải quan và chuyển cửa khẩu đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3125/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3125/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục giám sát hải quan và chuyển cửa khẩu đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1511/HQHCM-GSQL ngày 24/05/2012 và công văn số 1650/HQHCM-GSQL ngày 05/06/2012 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan đang khẩn trương trình Bộ Tài chính xác định cụ thể Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh được thành lập theo Quyết định số 182/QĐ-BTC ngày 02/02/2012 của Bộ Tài chính là Chi cục Hải quan cửa khẩu hay Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu.

Sau khi Bộ Tài chính có văn bản chỉ đạo, Tổng cục Hải quan giao Cục Giám sát quản lý phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tham mưu, đề xuất nội dung hướng dẫn thủ tục giám sát hải quan và thủ tục chuyển cửa khẩu đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

2. Trước mắt, về cơ bản Tổng cục Hải quan đồng ý nội dung đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại hai công văn dẫn trên, cụ thể là:

a) Về thủ tục chuyển cửa khẩu:

Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh được thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu với các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi dịch vụ bưu chính và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không và đường bộ.

b) Về thủ tục giám sát hải quan:

- Công tác giám sát hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế giữa Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh và Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện bằng biện pháp giám sát trực tiếp của công chức hải quan; việc giám sát, bàn giao hồ sơ, hàng hóa giữa hai Chi cục bằng sổ theo dõi, không thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu.

- Công tác giám sát hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính và hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không, đường bộ giữa Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh với Chi cục Hải quan khác thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB (để p/h);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3125/TCHQ-GSQL về thủ tục giám sát hải quan và chuyển cửa khẩu đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.946

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197