Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3114/TCHQ-KTTT đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3114/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 14/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 3114/TCHQ-KTTT
V/v Đăng ký danh Mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăklăk

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 284/HQĐL-NV ngày 17/4/2010 của Cục Hải quan tỉnh Đăklăk về việc đề nghị giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện đăng ký danh Mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Điều 101 Thông tư số 79/2009/TT-BTC thì để được miễn thuế nhập khẩu hàng hoá của dự án ưu đãi đầu tư doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký danh Mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế cho cả dự án đầu tư hoặc từng giai đoạn, từng hạng Mục công trình của dự án với cơ quan hải quan nơi có dự án đầu tư. Việc đăng ký danh Mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế cho cả dự án đầu tư hoặc từng giai đoạn, từng hạng Mục công trình của dự án (tên, số lượng, trị giá máy móc, thiết bị...) được căn cứ trên cơ sở giấy chứng nhận đầu tư, luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu thiết kế kỹ thuật chi tiết,... của dự án.

- Theo quy định tại Điểm b, Khoản 21 Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính thì tổng trị giá của toàn bộ hàng hoá nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các trường hợp nêu tại Điều này không được vượt quá phần vốn dùng để mua sắm máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp.

Trường hợp của Công ty Cổ phần kỹ nghệ gỗ MDF Long Việt, theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đăklăk, có số lượng hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư vượt quá phần vốn dùng để nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan hải quan trước khi nhập khẩu hàng hoá thì không có cơ sở để miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đăklăk được biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3114/TCHQ-KTTT đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.091
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37