Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3110/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3110/TCHQ-GSQL
v/v: phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1569/PTM-VP ngày 04/7/2005 của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam đề nghị xem xét lại việc nhập khẩu thiết bị sàn quay thuộc Tờ khai hàng hóa số 348/NK/KD ngày 15/7/2004 tại Chi cục Hải quan cảng Chùa Vẽ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu: xét trường hợp cụ thể hàng hóa xuất nhập khẩu của Chi nhánh Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng ủy thác nhập khẩu để lắp đặt cho Công trình trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hải Phòng và các tỉnh miền Duyên Hải phía Bắc thì mặt hàng thiết bị sàn quay (gồm mô tơ điện, sàn gỗ và các thiết bị cơ khí) là thiết bị sử dụng cho công trình công cộng, thuộc nhóm 8479, mã số 8479.10.10.

Công văn này thay thế công văn số 26 TCHQ/GSQL ngày 4/1/2005 của Tổng cục Hải quan.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng kiểm tra lại và hướng dẫn doanh nghiệp và các đơn vị liên quan thực hiện.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Phòng TM CN VN (thay t/loi CV 1569/PTM-VP)
-Lưu VT, GQ (2b). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 3110/TCHQ-GSQL ngày 05/08/2005 về viêc phân loại hàng hóa do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.632

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.2.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!