Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 31/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 31/TCHQ-GSQL
V/v: Xác nhận cảng ICD Mỹ Đình

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2006

Kính gửi:

Công ty cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế Hà Nội
Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Huyện Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Trả lời công văn số 659/CUNL-TM ngày 19/12/2005 của Công ty cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Hà Nội về đề nghị xác nhận là cảng ICD Mỹ Đình, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2818/VPCP-KTTH ngày 27/2/2005;

Căn cứ ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 1003/GTVT-VT ngày 28/2/2005, công văn 4653/BGTVT-VT ngày 1/8/2005;

Theo đề nghị của Công ty cung ứng nhân lực và thương mại Quốc tế Hà Nội tại công văn số 377/CUNL-TM ngày 19/7/2005;

Ngày 15/8/2005, Tổng cục Hải quan có công văn số 3241/TCHQ-GSQL đồng ý áp dụng thủ tục hải quan quy định tại điểm 1, mục II và điểm 1, mục III Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính.

Như vậy, căn cứ các ý kiến dẫn trên, địa điểm thông quan Mỹ Đình được phép hoạt động như một ICD (cảng thông quan nội địa).

Về đề nghị xác định cảng ICD Mỹ Đình là cảng nội địa không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thì Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy hoạch và công bố hệ thống cảng nội địa.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 31/TCHQ-GSQL ngày 05/01/2006 của Tổng Cục Hải quan về đề nghị xác nhận là cảng ICD Mỹ Đình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.620

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!