Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 31/BXD-VLXD năm 2018 về hướng dẫn xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 31/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Hữu Tân
Ngày ban hành: 20/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BXÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 19.11/CV-ĐNA ngày 19/11/2018 và văn bản số 17.12/CV-ĐNA ngày 17/12/2018 của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á về việc hướng dẫn xuất khẩu đá vôi có hàm lượng CaCO3 ≥ 85% với kích cỡ hạt từ 10 ÷ 90mm. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 24/9/2018, Bộ Xây dựng có văn bản số 2368/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á xuất khẩu đá vôi theo khối lượng hợp đồng đã ký không thuộc đối tượng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/06/2018 của Bộ Xây dựng. Theo đó Bộ Xây dựng đã hướng dẫn Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á tiếp tục xuất khẩu đá vôi có hàm lượng CaCO3 ≥ 85% với kích cỡ từ 10 ÷ 90mm với khối lượng còn lại theo hợp đồng đã ký tấn với đối tác nước ngoài là 816.740 tấn.

Theo báo cáo Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á đến nay, Công ty đã xuất khẩu 90.700 tấn, khối lượng còn lại chưa xuất khẩu được là 726.040 tấn. Do quá trình đàm phán để thực hiện hợp đồng kéo dài nên các doanh nghiệp nhập khẩu tạm dừng thực hiện hợp đồng, trong khi Công ty chưa xuất khẩu hết khối lượng còn lại đã ký hợp đồng mua từ đối tác trong nước. Để tháo gỡ khó khăn, Công ty kiến nghị được tiếp tục xuất khẩu đá vôi với các đối tác nước ngoài khác đã ký trước 29/6/2018 (ngoài 02 đơn vị đã ký hợp đồng xuất khẩu) với khối lượng còn lại chưa xuất khẩu là 726.040 tấn.

Căn cứ Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và tình hình xuất khẩu của doanh nghiệp, Bộ Xây dựng thống nhất hướng dẫn Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á xuất khẩu với các đối tác nước ngoài khác đã ký hợp đồng trước ngày 29/6/2018 với khối lượng còn lại là 726.040 tấn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Quảng Ninh;
- Lưu: VT, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Hữu Tân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 31/BXD-VLXD năm 2018 về hướng dẫn xuất khẩu đá vôi của Công ty cổ phần Logistic Đông Nam Á do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


667
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.79.74