Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3090/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định giá lô hàng ôtô của Công ty Song Nguyễn nhập khẩu qua kho ngoại quan Tradimexco Hải Phòng

Số hiệu: 3090/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3090/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế mặt hàng ô tô
Công ty Song Nguyễn 

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 3360/HQHP-TGTT ngày 28/6/2006 của Cục Hải quan Hải Phòng báo cáo về việc xác định lô hàng ôtô của Công ty Song Nguyễn nhập khẩu qua kho ngoại quan Tradimex Hải Phòng. Qua xem xét hồ sơ nhập khẩu, biên bản tham vấn do Hải quan Hải Phòng cung cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ thẩm quyền, các nguyên tắc, phương pháp xác định giá tính thuế quy định tại Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 và các văn bản hướng dẫn đối với mặt hàng xe ôtô, tham khảo thông tin về giá để xây dựng giá lô xe theo đúng quy định đối với các loại xe mới 100%.

Tuy nhiên, đối với lô xe này được nhập từ kho ngoại quan có chất lượng giảm như báo cáo, khi xác định giá có thể tham khảo thêm các địa chỉ về giá xe ôtô và cách xác định giá nêu tại công văn số: 2648/TB-TCHQ ngày 16/6/2006 của Tổng cục Hải quan, xem xét về trị giá hàng hóa nhập khẩu giảm do tổn thất nêu tại Điểm VIII, Mục 7.3.1 Thông tư số 113/2005/TT-BTC được các cơ quan giám định có thẩm quyền chấp nhận để làm cơ sở khi xác định giá thực tế của lô hàng.

2. Về mức giá cụ thể, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2719/TCHQ-KTTT ngày 28/6/2006 cung cấp dữ liệu giá cho các loại xe của lô hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, có 2 loại xe sai Model nên Tổng cục Hải quan cung cấp lại theo báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng như sau:

Xe Mercedes Benz 55 AMG, giá Invoi dealer 2006: 80.000 USD/ chiếc.

Xe Mercedes Benz CL S500, giá Invoi dealer 2006: 60.000 USD/ chiếc.

Cục Hải quan Hải Phòng căn cứ các Điểm đã nêu trên, đối chiếu với kết quả của các cơ quan giám định, các quy định hiện hành về xác định trị giá tính thuế để đưa ra mức giá hợp lý và báo cáo kết quả xác định giá về Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và triển khai thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3090/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định giá lô hàng ôtô của Công ty Song Nguyễn nhập khẩu qua kho ngoại quan Tradimexco Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.347

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5