Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3074/BCT-XNK năm 2018 về tự khai báo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi trong biểu thuế tối huệ quốc do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3074/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành: 19/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3074/BCT-XNK
V/v tự khai báo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi trong biu thuế ti huệ quốc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam

Trả lời công văn số 032302/2018/VAMA ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Hiệp hội các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) về đề nghị tự khai báo xuất xứ hàng hóa trong trường hợp không có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa nhập khẩu để được hưởng thuế suất ưu đãi tối huệ quốc, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Điểm a Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa quy định trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho cơ quan hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu như sau: "Hàng hóa có xuất xứ từ nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh th được Việt Nam cho hưởng các ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, nếu người nhập khẩu muốn được hưởng các chế độ ưu đãi đó.

Trường hợp đề nghị được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt từ các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia, người nhập khẩu cần phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa phù hợp với các FTA này.

Trường hợp đề nghị được hưởng thuế suất ưu đãi từ nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ được Việt Nam cho hưởng thuế suất ưu đãi tối huệ quốc, người nhập khu không bt buộc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Khi đó, người nhập khu cam kết xuất xứ của hàng hóa và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về nội dung cam kết đó.

Bộ Công Thương thông báo để VAMA biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, XNK (02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quốc Khánh

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3074/BCT-XNK năm 2018 về tự khai báo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi trong biểu thuế tối huệ quốc do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.030
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49