Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3064/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3064/TCHQ-KTTT
v/v: xử lý thuế nhập khẩu dự án ODA

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục hải quan thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 630/HQCT-NV ngày 23/6/2005 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về việc thuế nhập khẩu dự án ODA xây dựng cầu Cần Thơ; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3, Mục I Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), thì: “Trường hợp tại điều ước Quốc tế (kể cả điều ước Quốc tế về ODA) mà Chính phủ Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về thuế liên quan đến việc thực hiện một dự án ODA cụ thể, mà các quy định về thuế khác với hướng dẫn tại Thông tư này, thì việc áp dụng chính sách thuế đối với dự án ODA đó thực hiện theo các điều ước Quốc tế đã ký kết”. Trường hợp Cục Hải quan Cần Thơ hỏi, thì tại công hàm trao đổi ký giữa Đại sứ quán Nhật Bản và Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các dự án cho vay ODA Nhật Bản tài khoá 2001 (trong đó có dự án cầu Cần Thơ), điểm 7. (3) có nêu: Chính phủ Việt Nam sẽ miễn cho các Công ty hoạt động với tư cách nhà thầu và/ hoặc tư vấn khỏi tất cả các loại phí và thuế đối với việc nhập khẩu và tái xuất khẩu thiết bị, nguyên liệu của họ (of theri own) cần thiết để thực hiện dự án. Do vậy, các loại thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu nhập khẩu để phục vụ dự án được miễn thuế, không phải chịu các loại thuế trong quá trình nhập khẩu và tái xuất khẩu. Đối với số nguyên liệu nhập khẩu sử dụng vào công trình thuộc trị giá hợp đồng, thì phải nộp thuế theo quy định tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết, thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
-LĐTC;
-Lưu VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 3064/TCHQ-KTTT ngày 02/08/2005 về việc thuế nhập khẩu dự án ODA xây dựng cầu Cần Thơ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.684

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!