Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3061/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi

Số hiệu: 3061/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 06/07/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3061/TCHQ-KTTT
V/v: Nhập khẩu xe ôtô đã
qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Hải Phòng  

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 337/HQHP-PNV-T1 ngày 27/6/2006 của Cục Hải quan Hải Phòng, báo cáo vướng mắc trong hồ sơ nhập khẩu mặt hàng xe ôtô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi của hai Công ty TNHH Đức Cường và Doanh nghiệp tư nhân Hải Hạnh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 03/2006/TTLB-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/3/2006 hướng dẫn “ô tô đã qua sử dụng là ôtô đã được sử dụng, đăng ký với thời gian tối thiểu là 6 tháng và đã chạy được một quảng đường tối thiểu là 10.000km tính đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam”.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng, đối chiếu thực tế hàng hóa để phân biệt thành 2 loại như sau:

Xe ôtô đã qua sử dụng đủ điều kiện nhập khẩu, đáp ứng các điều kiện đã nêu tại thông tư trên thì được xem là ôtô đã qua sử dụng, chính sách về giá, thuế thực hiện theo Quyết định 69/206/QĐ-TTg ngày 28/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn đối với xe ôtô qua sử dụng nhập khẩu.

Xe ôtô đã qua sử dụng đủ điều kiện nhập khẩu nhưng không đủ điều kiện như đã nêu tại thông tư trên thì không được xem là ôtô đã qua sử dụng mà phải xem là xe mới, chính sách về giá, thuế phải thực hiện như đối với loại xe mới theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3061/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.260
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.145