Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3060/TCHQ-GSQL năm 2020 về việc nhập khẩu phế liệu qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc tỉnh Đồng Tháp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3060/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 12/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3060/TCHQ-GSQL
V/v cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp;
- C
ông ty TNHH MTV Thép miền Nam - VNSTEEL.
(Đ/c: Thị xã Ph
ú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 306/HQĐT-NV ngày 28/02/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp và công văn số 147/TMN-TCHC ngày 24/02/2020 của Công ty TNHH MTV Thép miền Nam - VNSTEEL về việc nhập khẩu phế liệu qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 3 Thông tư số 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019 của Bộ Công Thương quy định “Việc nhập khu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất được thực hiện qua các cửa khu theo quy định, trừ cửa khu đường bộ và cửa khu đường sắt.”

Liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu qua Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Bộ Công Thương (cơ quan chủ trì ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019) có công văn số 0428/XNK-CN ngày 29/4/2020 gửi Tổng cục Hải quan trong đó nêu rõ: “tại thời điểm hiện tại, cửa khẩu Dinh Bà vẫn là cửa khu đường bộ. Việc áp dụng quy định của pháp luật, trong đó có Thông tư s 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019 của Bộ Công Thương về cửa khu nhập khẩu phế liệu, vn trên cơ sở cửa khu Dinh Bà là cửa khu đường bộ.”

Như vậy, căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số 01/2019/TT-BCT ngày 09/01/2019 và ý kiến của B Công Thương tại công văn số 0428/XNK-CN ngày 29/4/2020 nêu trên thì phế liệu không được nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp và Công ty TNHH MTV Thép miền Nam - VNSTEEL biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (để p/
h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3060/TCHQ-GSQL năm 2020 về việc nhập khẩu phế liệu qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà thuộc tỉnh Đồng Tháp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.116

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.233.139