Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3058/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3058/TCHQ-KTTT
v/v: giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2005

 

Kính gửi:

- Chi nhánh quảng ninh – công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu.
Số 08 Đại lộ Hòa Bình - Thị xã Móng Cái - Quảng Ninh

 

Trả lời công văn số 18/PRO-QN ngày 25/07/2005 của Chi nhánh Quảng Ninh – Công ty Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu đề nghị giải tỏa cưỡng chế do Công ty mẹ là Công ty Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu - Bộ Thương mại bị cưỡng chế đối với số thuế nợ do truy thu qua giá mặt hàng rượu nhập khẩu qua cửa khẩu của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (trong khi Chi nhánh không có nợ thuế), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 3958/TCHQ-KTTT ngày 24/08/2000 của Tổng cục Hải quan về mã số doanh nghiệp.

Trường hợp nếu Chi nhánh Quảng Ninh – Công ty Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu là đơn vị thực hiện chế độ hạch toán tài chính độc lập thì sẽ không bị cưỡng chế thuế trong trường hợp nói trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Quảng Ninh – Công ty Sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu được biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Lưu VT, KTTT (3).
 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số: 3058/TCHQ-KTTT ngày 02/08/2005 về việc giải tỏa cưỡng chế do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.463

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!