Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3052/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 02/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3052/TCHQ-GSQL
v/v: phân loại mặt hàng

oil filter của xí nghiệp 2-9

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

Xí nghiệp 2-9
759 – Tôn Đức Thắng, Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 01/5/2005/CVXN ngày 06/5/2005, công văn số 04/T6/2005CVXN và công văn số 05/T6/2005CVNX ngày 22/6/2005 của Xí nghiệp 2-9 khiếu nại về việc phân loại mặt hàng “phin lọc dầu dùng cho động cơ đốt trong (oil filter)” nhập khẩu theo Tờ khai hải quan số 7726/NKD-KV3 ngày 08/10/2004 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 3, sau khi xem xét hồ sơ, báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng và ý kiến tham gia của các Bộ, ngành có liên quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003 và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

-Căn cứ Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu;

-Căn cứ khoản b, khoản c, Điều 9 Nghị định số 101/2001NDD-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan;

-Căn cứ Chứng thư giám định số 23334-01N/2004C ngày 04/11/2004 và công văn số 108/GĐHP ngày 02/02/2005 của Vinacontrol Hải Phòng;

-Căn cứ thực tế hàng hóa, cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của mặt hàng phin lọc dầu do Xí nghiệp 2-9 nhập khẩu;

Mặt hàng phin lọc dầu dùng cho động cơ đốt trong (oil filter) do Xí nghiệp 2-9 nhập khẩu theo Tờ khai hải quan số 7726/NK/KD/KV3 ngày 08/10/2004 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 3 được phân loại vào nhóm 8421, mã số 8421.99.21.

Tổng cục Hải quan trả lời để Xí nghịêp 2-9 biết và liên hệ với đơn vị Hải quan nơi nhập hàng để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Cục HQTP. Hải Phòng (để thực hiện)
-Lưu VT, GQ (03b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số:3052/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng “phin lọc dầu dùng cho động cơ đốt trong (oil filter)” nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.918

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!