Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 304/CTVN-THGP năm 2017 về cấp giấy phép CITES nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

Số hiệu: 304/CTVN-THGP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam Người ký: Hà Thị Tuyết Nga
Ngày ban hành: 09/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CƠ QUAN QUẢN LÝ CITIES
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 304/CTVN-THGP
V/v cấp giấy phép CITES nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II CITES

Trong thời gian gần đây, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam nhận được đề nghị tách giấy phép CITES nhập khẩu của một số doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu mẫu vật gỗ thuộc Phụ lục II CITES. Nguyên nhân chủ yếu là do hãng tàu không vận chuyển lô hàng cùng trên một chuyến tàu hoặc một số container của một lô hàng không được xếp lên một tàu tại cảng quá cảnh. Nhằm giúp tổ chức, cá nhân hiểu rõ và tuân thủ các quy định về kiểm soát hoạt động buôn bán mẫu vật thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), tránh những thiệt hại về kinh tế không đáng có xảy ra trong hoạt động kinh doanh, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thông tin như sau:

Căn cứ Điều VI Công ước CITESĐiều 16 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, theo đó quy định mỗi lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu yêu cầu phải có một giấy phép hoặc chứng chỉ đi kèm lô hàng.

Do vậy, trong trường hợp thay đổi lịch trình vận chuyển các lô hàng đã được cấp giấy phép CITES thì nhà xuất khẩu/tái xuất khẩu phải liên hệ với Cơ quan quản lý CITES nước xuất khẩu/tái xuất khẩu để đề nghị cấp đổi/tách giấy phép CITES xuất khẩu/tái xuất khẩu theo kế hoạch vận chuyển mới. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam sẽ căn cứ theo giấy phép CITES xuất khẩu/tái xuất khẩu để thực hiện các thủ tục cấp giấy phép CITES nhập khẩu theo quy định.

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam thông tin để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Bá Ngãi (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan (để phối hợp);
- Cơ quan đại diện CITES phía Nam;
- Lưu: VT, CTVN (30).

GIÁM ĐỐC
Hà Thị Tuyết Nga

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 304/CTVN-THGP năm 2017 về cấp giấy phép CITES nhập khẩu do Cơ quan quản lý CITES Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


656
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122