Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3038/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 01/07/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3038/TCHQ-PC
V/v 6 xe ô tô bơm bê tông

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2004

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

 

Trả lời công văn số 3226/VPCP-V.I ngày 25/6/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc Công ty cổ phần Hải Cường xin nhập khẩu 06 xe bơm bê tông, Tổng cục có ý kiến như sau:

- Ngày 1/4/2004 Công ty cổ phần Hải Cường mở tờ khai để nhập khẩu 06 xe ô tô bơm bê tông. Vào thời điểm này, căn cứ Quyết định 46/QĐ-TTg ngày 4/4//2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001 - 2005, căn cứ kết luận của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại công văn số 158/2004/VAQ ngày 14/4/2004 thì 06 chiếc xe nêu trên thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. Do vậy quyết định xử phạt số 2632/QĐ-UB ngày 10/6/2004 của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh là đúng quản lý pháp luật.

- Khoản 2 Điều 1 Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 quy định: “Việc điều chỉnh danh mục hàng hoá cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại”.

- Khoản 3 Điều 15 Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 quy định: trong quá trình thực hiện quyết định này, nếu phát sinh các vấn đề vượt thẩm quyền của các Bộ, ngành, giao Bộ trưởng Bộ Thương mại tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét. quyết định.

Căn cứ các quy định này, Tổng cục Hải quan đề nghị Văn phòng Chính phủ giao Bộ Thương mại tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trường hợp xin nhập khẩu 06 xe bơm bê tông của Công ty cổ phần Hải Cường./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3038/TCHQ-PC ngày 01/07/2004 ngày 01/07/2004 của Tổng cục Hải quan về việc 6 xe ô tô bơm bê tông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.331

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.72.250
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!