Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3033/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 03/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3033/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3033/TCHQ-KTTT NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2002 VỀ VIỆC BÁO CÁO HỒ SƠ ĐỂ XEM XÉT XỬ LÝ XOÁ NỢ THUẾ PHẢI TRUY THU DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 19/06/2002 Bộ Tài chính có công văn số 6083TC/TCT về việc báo cáo hồ sơ để xem xét xử lý xoá nợ thuế phải truy thu cho 04 mặt hàng: Vải địa kỹ thuật, nắp hộp (lon), cọc cừ, hương liệu dùng sản xuất thực phẩm do nguyên nhân khách quan.

Để có căn cứ xem xét và ra quyết định xoá nợ tiền thuế nhập khẩu phải truy thu vì lý do khách quan cho bốn mặt hàng nêu trên theo đúng quy định tại điểm 3 - mục IV - Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 5/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản phải nộp Ngân sách Nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố thông báo cho tất cả các doanh nghiệp có nhập khẩu các mặt hàng: Vải địa kỹ thuật, nắp hộp (lon), cọc cừ, hương liệu dùng sản xuất thực phẩm hiện đang còn nợ tiền thuế nhập khẩu phải truy thu gửi hồ sơ đến Cục Hải quan địa phương theo đúng quy định tại điểm 3.2, mục IV Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính để Cục Hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính xem xét xử lý theo đúng trình tự quy định tại điểm 3.3, mục IV, Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 nêu trên của Bộ Tài chính. Cụ thể là:

1. Doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu có nợ thuế truy thu muốn xem xét xoá nợ thuế truy thu phải gửi đến Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục xuất nhập khẩu cho lô hàng những giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị xoá nợ thuế truy thu trong đó giải trình rõ mặt hàng, số nợ thuế truy thu, nguyên nhân của việc truy thu;

- Quyết định truy thu của Hải quan ghi rõ số tiền thuế truy thu thuộc tờ khai nào, cho mặt hàng nào (bản photocopy có đóng dấu của doanh nghiệp).

- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu ghi rõ tên đơn vị nhập khẩu, tên hàng hoá nhập khẩu có kèm theo kết quả kiểm hoá và tính thuế của Hải quan.

- Bản mô tả đặc điểm, cấu tạo, tính chất của mặt hàng và kết quả giám định làm căn cứ để cơ quan Hải quan tính thuế (nếu có).

- Xác nhận của cơ quan Hải quan nơi thu thuế về số nợ thuế truy thu của đơn vị.

2. Trên cơ sở hồ sơ do doanh nghiệp gửi, Cục Hải quan địa phương tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra xem xét có ý kiến bằng văn bản gửi Tổng cục Hải quan về nguyên nhân, số thuế phải thu, số thuế đã truy thu, số tiền truy thu còn nợ, đề xuất hướng giải quyết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo.

Cục KTTT-XNK (Tổng cục Hải quan) thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố được biết và thực hiện.

 

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3033/TCHQ-KTTT ngày 03/07/2002 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo hồ sơ để xem xét sử lý xoá nợ thuế phải truy thu do nguyên nhân khách quan.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.119

DMCA.com Protection Status
IP: 34.225.194.102