Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3026/TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3026/TCHQ/KTTT

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi  : Cục hải quan các Tỉnh, Thành Phố

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 65/VICO ngày 13/7/2005 của Hiệp hội cà phê - ca cao, công văn số 25/HHHT-2005/CV ngày 12/7/2005 của Hiệp hội hồ tiêu Việt nam về việc thu lệ phí Hải quan nộp niêm liễn ICO. Về các vấn đề trên, Tổng cục Hải quan đã có công văn hướng dẫn cụ thể các đơn vị:

1/ Tình hình thu lệ phí cà phê trong năm 2004 và 6 tháng đầu năm 2005 như sau: Căn cứ công văn số 155 TC/TCDN ngày 06/01/2004 của Bộ Tài chính về mức thu lệ phí cà phê năm 2004 và đề nghị của Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 1310/TCHQ-KTTT ngày 26/3/2004 hướng dẫn các đơn vị nộp trực tiếp vào tài khoản của Hiệp hội tại Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, trong năm 2004 và 6 tháng đầu năm 2005 các đơn vị: Hồ Chí Minh, Đắc Lắc, Bình Dương, Đồng Nai đã không nộp số tiền lệ phí cà phê thu được vào tài khoản của Hiệp hội tại Kho bạc nhà nước các tỉnh.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trên, nghiêm túc thực hiện việc nộp lệ phí theo đúng hướng dẫn tại công văn số 1310/TCHQ-KTTT ngày 26/3/2004. Nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục (Vụ Kiểm tra TT XNK) để được hướng dẫn.

2. Về thu lệ phí Hồ tiêu: Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1429/TCHQ-KTTT ngày 14/4/2005 hướng dẫn việc thu nộp phí hồ tiêu xuất khẩu. Theo phản ánh của Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam, từ ngày 01/4/2005 đến 30/6/2005 số tiền thu phí do các Cục Hải quan chuyển vào tài khoản của Hiệp hội tại Kho bạc chưa tương ứng với số lượng hồ tiêu đã thực xuất khẩu. Vì vậy, các đơn vị báo cáo rõ tình hình thu, nộp lệ phí hồ tiêu đến 30/6/2005 (theo mẫu kèm công văn 1429 nêu trên) trước ngày 05/8/2005 và các tháng, theo số FAX: 04 8723 856 để Tổng cục có số liệu trả lời Hiệp hội hồ tiêu.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện gấp.

 

Nơi nhận:
- Như trên
-Lưu VT.KTTT(3)
- Hiệp hội cà phê - HH Hồ tiêu.

 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3026/TCHQ/KTTT ngày 29/07/2005 về lệ phí cà phê, hồ tiêu nộp niêm liễn ICO do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.281

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!