Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3022/TCHQ-GSQL vướng mắc về mặt hàng Natri nitrat (NaNO3) do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3022/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/06/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3022/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về mặt hàng Natri nitrat (NaNO3)

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Hiện nay ngành Hải quan đang gặp vướng mắc về quản lý chính sách nhập khẩu đối với mặt hàng Natri nitrat (NaNO3), cụ thể như sau:

- Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp thì mặt hàng Natri nitrat (NaNO3) được xếp vào “tiền chất thuốc nổ”. Việc kinh doanh nhập khẩu mặt hàng này phải đảm bảo các yêu cầu an ninh theo quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo các yêu cầu an toàn theo quy định pháp luật về hóa chất nguy hiểm, khi nhập khẩu phải có giấy phép nhập khẩu của Bộ Công Thương.

- Căn cứ Thông tư số 85/2009/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành “Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam” thì mặt hàng Natri nitrat (NaNO3) thuộc danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết khi nhập khẩu mặt hàng Natri nitrat (NaNO3) cơ quan hải quan thực hiện việc quản lý chính sách mặt hàng này theo tiền chất thuốc nổ hay quản lý theo phân bón.

Xin nhận lại ý kiến tham gia trước ngày 24/6/2011.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3022/TCHQ-GSQL vướng mắc về mặt hàng Natri nitrat (NaNO3) do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.378

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0