Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3020/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu được chuyển từ loại hình nhập gia công sang nhập kinh doanh tại chỗ đã đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3020/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3020/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương

Trả lời công văn số 896/HQBD-NV ngày 28/04/2009 của Cục Hải quan Bình Dương về vướng mắc trong việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu được chuyển từ loại hình nhập gia công sang nhập kinh doanh tại chỗ đã đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp của Công ty TNHH Vĩ Thần, theo báo cáo của Cục Hải quan Bình Dương Công ty nhập khẩu nguyên liệu để gia công sau khi kết thúc hợp đồng gia công, số nguyên liệu dư thừa được bên thuê gia công bán lại cho bên nhận gia công, đã được đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ. Sau khi số nguyên liệu này được đưa vào sản xuất, xuất khẩu nếu thuộc đối tượng hoàn thuế quy định tại Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC thì được xét hoàn thuế theo đúng quy định; tờ khai hải quan xét hoàn thuế nhập khẩu và tính thời gian cho phép hoàn thuế là tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu sau khi đã thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3020/TCHQ-KTTT về việc hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu được chuyển từ loại hình nhập gia công sang nhập kinh doanh tại chỗ đã đưa vào sản xuất và xuất khẩu sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


877
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66