Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3014TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3014 TCHQ/KTTT
V/v xin không thu thuế hàng tạm xuất tái nhập

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2004

Kính gửi:

- Cục hải quan Bình Dương
- Công ty TNHH Đồ gỗ KUMA
(Hoà Lân-Thuận Giao-Thuận An-Bình Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 37/CV.KTT ngày 15 tháng 06 năm 2004 của Công ty TNHH Đồ gỗ KUMA về việc xin không thu thuế nhập khẩu đối với lô hàng tạm xuất tái nhập để tham gia triển lãm tại Malaysia theo tờ khai xuất số 02/NK/XTN/NKCN ngày 18 tháng 02 năm 2003 đã tái nhập theo tờ khai nhập số 03/NK/TN/NKCN ngày 28 tháng 03 năm 2003. Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm 2, mục I, Phần D - Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thì: Hàng tạm xuất khẩu tái nhập khẩu để tham dự hội chợ triển lãm được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp của Công ty TNHH Đồ gỗ KUMA nếu đã nộp thuế nhập khẩu cho số hàng hoá tạm xuất tái nhập để tham dự hội chợ triển lãm thì được hoàn lại số thuế nhập khẩu đã nộp. Cơ quan giải quyết hoàn thuế nhập khẩu là Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương, Công ty TNHH Đồ gỗ KUMA biết, kiểm tra hồ sơ tạm xuất tái nhập của doanh nghiệp để thực hiện đúng quy định.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3014 TCHQ/KTTT ngày 30/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc xin không thu thuế hàng tạm xuất tái nhập

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.487

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!