Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 301/GSQL-GQ1 năm 2017 về thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu cảng biển do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 301/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 15/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/GSQL-GQ1
V/v thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu cảng biển.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam - CN Hưng Yên.
(Đ/c: Đường A5, KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên)

Trả lời công văn số CV 01/2017 GFHY ngày 06/02/2017 của Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam - CN Hưng Yên liên quan đến việc nộp giấy tờ thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu cảng biển phát sinh tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc doanh nghiệp phải thực hiện nộp phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng và Thông báo số 1548/TB-UBND quận Hải An-thành phố Hải Phòng. Như vậy, thẩm quyền dừng việc thu phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan, đề nghị Công ty liên hệ Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn cụ thể.

Liên quan đến việc xuất trình giấy tờ thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu cảng biển, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 221/TCHQ-GSQL ngày 10/01/2017 gửi cục Hải quan thành phố Hải Phòng nêu rõ: “Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ quy định về hồ sơ hải quan nêu trên đ thực hiện, không được yêu cầu doanh nghiệp nộp hoặc xuất trình các chứng từ, giấy tờ khác ngoài các chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan”. Đ nghị Công ty căn cứ nội dung công văn số 221/TCHQ-GSQL dẫn trên để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam - CN Hưng Yên biết./.

(Gửi kèm công văn s 221/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Cục HQ Tp Hải Phòng;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 301/GSQL-GQ1 năm 2017 về thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu cảng biển do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


604

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81