Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2985/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2985/TCHQ-GSQL
V/v: Thông quan hàng nhập khẩu
qua cửa khẩu Thanh Thủy

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

Phúc đáp công văn số 56/PTS ngày 25/7/2005 của Công ty về việc xin phép nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu Thanh Thủy-Thanh Chương-Nghệ An, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty, số gỗ mà Công ty ký hợp đồng mua của Công ty PHATHANAKHET PHOUDOIGROUP (Lào) không phải là hàng cư dân biên giới. Do đó theo qui định tại Điều 3 Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ thì phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu chính hoặc cửa khẩu quốc tế. Nếu muốn làm thủ tục tại cửa khẩu phụ thì Công ty báo cáo UBND tỉnh Nghệ An có văn bản xin phép Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Nếu Thủ tướng Chính phủ có văn bản chấp thuận. Tổng cục Hải quan sẽ chỉ đạo Hải quan Nghệ An giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa theo qui định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ(03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2985/TCHQ-GSQL ngày 28/07/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xin phép nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu Thanh Thủy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.550

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!