Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2975/BYT-TB-CT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 20/05/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2975/BYT-TB-CT
V/v cấp phép nhập khẩu TTBYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Hợp Nhất

Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế quy định việc nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Xét nội dung đề nghị tại công văn 04/03GPNK ngày 28/3/2016 và công văn 04/04GPNK bổ sung ngày 04/5/2016 của đơn vị nhập khẩu về việc nhập khẩu trang thiết bị y tế. Bộ Y tế đã tổ chức họp thẩm định hồ sơ nhập khẩu và duyệt cấp giấy phép nhập khẩu các trang thiết bị y tế (mới 100%) theo danh mục như sau:

TT

TÊN TRANG THIẾT B Y TẾ

CHỦNG LOẠI

HÃNG, NƯỚC SẢN XUẤT

HÃNG, NƯỚC CHỦ SỞ HỮU

1

Hóa chất xét nghiệm huyết học

Danh mục đính kèm

SFRI, FRANCE

SFRI, FRANCE

Đề nghị đơn vị nhập khẩu thực hiện đúng các quy định hiện hành về nhập khẩu trang thiết bị y tế. Về nhãn hàng hóa phải theo đúng quy định pháp luật về nhãn, đồng thời phải chịu trách nhiệm về số lượng, trị giá và chất lượng các trang thiết bị y tế nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Giấy phép nhập khẩu này có hiệu lực đến ngày 31/12/2016.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Hải quan cửa khẩu;
- Thanh tra Bộ;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

(Kèm theo Công văn số: 2975/BYT-TB-CT ngày 20/5/2016 của Bộ Y tế)

Hóa chất xét nghiệm huyết học do hãng SFRI, FRANCE sản xuất:

TT

TÊN HÀNG HÓA

TT

TÊN HÀNG HÓA

TT

TÊN HÀNG HÓA

1

SFRI CLAIR 5.1: 0.06L

35

DETERGENT ISOTONIQUE 20L

70

LYSOGLOBINE 3M: 5L; 10L

2

SFRI DILUENT 5.1: 20L

36

DETERGENT ISOTONIQUE LMG 20L

71

DILUANT: 20L

3

SFRI QUENCH 5.1: 1L

37

LYSE S 2L

72

DILUANT LMG: 20L

4

SFRI LYSE 5.1: 5L

38

LYSE LMG 2L

73

DETERGENT ENZYMATIQUE: 5L

5

BLOODTROL 22: 3LNH; 12LNH; 3N; 6N

39

LYSE HGB CD 3200 5L

74

DETERGENT CHLORE: 1L

6

AUTOLOADER HEMIX 5-60: 1UNIT

40

LYSOGLOBINE CD3200: 5L

75

AGENT DE LYSE LMG: 1L

7

SFRI DILUENT 3.1: 20L

41

HEMACLAIR: 10L

76

AGENT DE LYSE 5DIFF: 0.5L

8

SFRI LYSE 5.1: 0.5L

42

DILUCLAIR A 1L

77

DILUCLAIR O: 1L

9

SFRI CLEANER 3.1: 5L

43

DILUTON LMG 20L; 10L

78

DILUTON 3O: 20L

10

SFRI CLEANER 3.1: 2L

44

DILUTERGE A 1L; 5L

79

LYSOGLOBINE 30: 1L

11

SFRI CLEANEZ 3.1: 60ML

45

LYSOGLOBINE N 1L

80

DETERGENT ENZYMATIQUE 1L

12

SFRI CLAIR 3.1: 60ML

46

LYSOGLOBINE LMG1 1L

81

DILUANT 20L

13

BLOODTROL 16: 3*3LNH; 3*3N; 6*3MLN; 6*3MLLNH

47

LYSOGLOBINE LMG2 1L

82

DETERGENT 5L

48

HEMACLAIR ST 50ML

83

ANGENT DE LYSE LMG 5L

14

BLOODCAL 3ML: 3*3ML

49

DILUANT ST 20L

84

DILUCLAIR B 1L

15

SFRI CLAIR 3.3: 60ML

50

LYSOGLOBINE 3ST 0.5L; 5L

85

DILUCLAIR 5B 10L

16

SFRI CLEAN EZ 3.3: 60ML

51

LYSOGLOBINE CD 3000: 10L

86

DILUTON 3B 20L

17

SFRI DILUENT 3.3: 20L

52

HEMACLAIR 1L

87

DILUTON 5B 20L

18

SFRI CLEANER 3.3: 2L

53

DILUCLAIR 5L; 1L; 10L

88

LYSOGLOBINE 3B 1L

19

SFRI LYSE 3.3: 0.5L

54

DILUTON 10L; 20L

89

LUSOGLOBINE 5B 0.5L

20

SFRI LYSE 3.2: 0.5L

55

DILUTON 3: 10L; 20L

90

SHEATH 5B: 10L

21

SFRI CLEANEZ 3.2: 1L

56

DILUTON 5C: 20L

91

BLOODTROL 5D: 3*3MLN; 3*3MLLNH; 6*3MLN; 6*3MLLNH

22

DILUCLAIR H18: 60ML

57

DILUTERGE: 1L; 5L

23

DILUTON H18 20L

58

DILUTERGE 3: 1L; 5L

92

BLOODTROL 3DST: 6*3MLN; 3*3MLLNH; 6*3ML LNH; 3*3MLN

24

DILUTERGE H18: 2L

59

LYSOGLOBINE: 1L

25

LYSOGLOBINE H18: 0.5L

60

LYSOGLOBINE 3D: 1L; 5L

93

BLOODTROL 3D: 6*3MLN; 3*3MLLNH; 6*3ML LNH; 3*3MLN

26

HEMACLAIR H18: 60ML

61

DETERGENT ENZYMATIC: 1L; 5L

27

DILUTON 5A: 20L

62

AGENT DE LYSE AB: 1L; 5L

94

BLOODCAL 1*3ML; 3*3ML

28

LYSOGLOBINE HB 500ML

63

HEMACLAIR: 50ML

95

LYSOGLOBINE ST 0.5L; 5L

29

LYSOGLOBINE EO 1L: 500ML

64

DILUCLAIR I: 60ML

96

AGENT NETTOYANT ST 5L

30

DILUCLAIR CD 3000: 125ML

65

DILUTON 3I: 20L

97

DILUTON 3R 20L

31

SOLUTION ISOTONIQUE 20L

66

DILUTERGE 3I: 20L

98

LYSOGLOBINE 3R 0.5L

32

SOLUTION ISOTONIQUE LMG 20L

67

LYSOGLOBINE 3I: 0.5L; 5L

99

DILUCLAIR 3R: 1L

33

DILUTON CD 3000: 20L

68

DILUTON 3M: 20L

100

LYSOGLOBINE K 0.5L

34

DILUTON CD 3200: 20L

69

DILUTERGE M: 5L

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2975/BYT-TB-CT ngày 20/05/2016 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


979

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.56.183