Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2972/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2972/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn: số 121/2004/PVI ngày 16/6/2004, số 122/2004/PVI ngày 16/6/2004 của Công ty TNHH công nghiệp Plus Việt Nam về việc: đề nghị hoàn thuế nhập khẩu đã nộp của các lô hàng xuất khẩu, tái nhập khẩu để sửa chữa sau đó đã tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ các Điều kiện và hồ sơ theo quy định tại Tiết k, Điểm 1, Mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT -Bộ Tài chính ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, đối chiếu với hồ sơ cụ thể của từng lô hàng nhập khẩu trở lại để giải quyết không thu thuế nhập khẩu theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2141/TCHQ-KTTT ngày 22/4/1999 và công văn số 1509/TCHQ-KTTT ngày 07/4/2004 (trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhập khẩu thì thực hiện hoàn lại thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp theo đúng quy định).

Tổng cục Hải quan thông báo và chuyển các công văn nêu trên của Công ty TNHH công nghiệp Plus Việt Nam để Cục Hải quan Đồng Nai kiểm tra, xác định nếu hàng hoá do Công ty TNHH công nghiệp Plus Việt Nam tái nhập khẩu để sửa chữa đã nộp thuế nhập khẩu và sau đó đã tái xuất thì hoàn lại thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp theo đúng quy định./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2972/TCHQ-KTTT ngày 28/06/2004 ngày 28/06/2004 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu đối với hàng xuất khẩu phải nhập khẩu trở lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.112

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!