Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2964/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "chế phẩm dầu bôi trơn" do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2964/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 24/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2964/TCHQ-GSQL
V/v phân loại mặt hàng "chế phẩm dầu bôi trơn"

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1458/HQTP-STQ ngày 28/05/2008 của Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo về vướng mắc trong việc xác định mã số mặt hàng dầu cắt" do Công ty TNHH TM & DV Hàng Hải K.T.A nhập khẩu thuộc tờ khai số 7839/NKD-KV3-2 ngày 06/05/2005 và công văn số 3182/HQHP-NV ngày 26/3/2008 của Cục Hải quan Hải Phòng báo cáo về vướng mắc phân loại mặt hàng dầu chống gỉ" do Công ty TNHH TM & DV Hàng Hải K.T.A nhập khẩu thuộc tờ khai số 12151/NKD/KVI ngày 29/11/2007 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KVI. Sau khi nghiên cứu nội dung vướng mắc theo các báo cáo nêu trên và tình hình thực hiện các quy định hiện hành có liên quan đến công tác phân loại mặt hàng ghi ở trích yếu, Tổng cục Hải quan thống nhất hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC ngày 28/07/2006 và Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 28/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện phân loại hàng hoá thì mặt hàng chế phẩm dầu bôi trơn (dầu gia công kim loại: cắt gọt, mài, tiện; dầu chống gỉ), dạng lỏng:

- Có thành phần cơ bản chứa dưới 70% tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bitum, thuộc nhóm 3403, mã số 3403.19.19.00.

- Có thành phần cơ bản chứa từ 70% trở lên tính theo trọng lượng là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ khoáng bitum, thuộc nhóm 2710, mã số chi tiết theo Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC là 2710.19.25.00 và Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC là 2710.19.43.00.

Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát lại việc phân loại mặt hàng trên để chấn chỉnh, khắc phục những trường hợp thực hiện không đúng các quy định hiện hành có liên quan và có biện pháp chỉ đạo thực hiện nghiêm, chặt chẽ, thống nhất nội dung hướng dẫn trên của Tổng cục./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2964/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng "chế phẩm dầu bôi trơn" do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.587
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53